Illustration © Serena Geddes 2018

Illustration © Serena Geddes 2018

Pirates Can’t Do Ballet  - © Serena Geddes 2018

Pirates Can’t Do Ballet - © Serena Geddes 2018

When two are meant to meet - Illustration © Serena Geddes 2018

When two are meant to meet - Illustration © Serena Geddes 2018

Lighthouse Lucy  - Educational © Serena Geddes 2018

Lighthouse Lucy - Educational © Serena Geddes 2018

Illustration © Serena Geddes 2018

Illustration © Serena Geddes 2018

Illustration © Serena Geddes 2018

Illustration © Serena Geddes 2018

Rasmus & Friend  - High Tea © Serena Geddes 2018

Rasmus & Friend - High Tea © Serena Geddes 2018

Let it take you - Illustration © Serena Geddes 2018

Let it take you - Illustration © Serena Geddes 2018

Misty Inn Series -  © Serena Geddes 2018

Misty Inn Series - © Serena Geddes 2018

Misty Inn Series © Serena Geddes 2018

Misty Inn Series © Serena Geddes 2018

Misty Inn Series © Serena Geddes 2018

Misty Inn Series © Serena Geddes 2018

Rusty, Buster and Patch  © Serena Geddes 2018

Rusty, Buster and Patch © Serena Geddes 2018

Lulu Bell © Serena Geddes 2018

Lulu Bell © Serena Geddes 2018

Lulu Bell © Serena Geddes 2018

Lulu Bell © Serena Geddes 2018